Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zajrzyj na stronę www

ul. Zamkowa 5, 47-175 KadłubKRS 0000306950

REGON 160194550   NIP 756-193-09-64

     KONTO: Bank Spółdzielczy Krapkowice O/Strzelce Opolskie
                     86 8884 1030 2004 0001 2120 0001

Podaruj nam 1% swojego podatku !

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organizacja typu non-profit powstała z inicjatywy nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie, w odpowiedzi na trudną sytuację finansową naszej placówki wynikającą z polityki społeczno-ekonomicznej kraju.
Wpis do rejestru KRS uzyskaliśmy w maju 2008, zaś status Organizacji Pożytku Publicznego 28 listopada 2008 r. 
Powstaliśmy aby realizować wszystkie działania zapisane w Statucie na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie mieszkańców DPS, wspierać inicjatywy rehabilitacyjne, edukacyjne, socjoterapię społeczną, wspierać inicjatywy dotyczące modernizacji i adaptacji zaplecza socjalnego, medycznego, rehabilitacyjnego, edukacyjnego Domu Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS.
Współpracujemy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej i Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS.

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1.Kornelia Mroszczyk – PREZES

2. Jolanta Wojtaszak - WICEPREZES

3. Helena Sachta-Griner - WICEPREZES

4.Sylwia Stanek – SKARBNIK

5. Barbara Ploch SEKRETARZ

6. Izabela Bakalarczyk – członek